شوق وحنين

بوستات شوق وحنين للاصدقاء والحبيب حزينة مكتوبة 2021 – الجوكر الوحيد

بوستات شوق وحنين للاصدقاء والحبيب حزينة مكتوبة 2019 - الجوكر الوحيد
بوستات شوق وحنين للاصدقاء والحبيب حزينة مكتوبة – الجوكر الوحيد

بوستات شوق وحنين للاصدقاء والحبيب حزينة مكتوبة

يآ مس‘ـآفرَ ! ۈبتبتعدَ ڪيفْ آسمعڪ يآ مسآفرَ ! لـآجلْ آلحنينْ بآجلسَ معڪ ، فيْ غربتڪ بقۈلْ لڪ ” آشتقتلڪ ” ۈآحتجتَ آقآسمڪ آلفرحَ . . آثرَ آلفرحْ يآ مهجتيَ [س‘ـآفرَ معڪ]


ۈآصلنيْ بصۈتڪ ۈآنآ مثّلڪ آۈفيڪ ، لۈ بيننآ درۈبْ ۈآلمس‘ـآفـہۧ بعيدهَ ، لـآ شفتْ رقمڪ فزّ قلبيْ ينآديڪ فزآتْ غآفلَ لـآ مسْ آلنآرَ بيدهَ


” آبتعدنآ ” .. ۈيشهدَ آللّـہۧ آنْ قلّبيْ لڪ قريبَ ، ” آبتعدنآ ” .. ۈفيْ خيآليْ صۈرتڪ مآ تغيبَ ” آبتعدنآ ” .. ۈشۈقيْ لڪ حآضرَ ۈدآيمْ يزيدَ ” آبتعدنآ ” .. ۈآلبعدَ بينْ آلحبآيبَ مآهۈۈ بعييدَ !


غيرك غيآبــه ( خيــــر ) مآ يووورث . . . ٍٍ جـــــــــرآآح }~ و أنـــت الوحيـــد اللــي ” غيآآبك ” لبس عيــووني / عمــــى . . .


سسلآمتك من كل حآجه تضرك وسسلآمتي من غيبة اللــي {عشقته} حآلــي لو أني بوصفه مآيسسرك دمي من التفكير شفني حرقتــه ؛؛ كن الضلــوع تقول : ” محتآج أضمك ” وكن الظــرووف تقـول : ” مآهــو بوقته “


لـآ تسآفرَ ..! مآتخيلْ دنيتيْ لحظـۃ بدۈنڪ لـآ تسآفرَ ..! عينيْ مآتقدرَ على فرقىَ عيۈنڪ ، آخرَ آۈرآقْ آلحلۈلَ ، بعدڪ آنآ للذّبۈلْ . . ۈيشْ آسۈيَ بدنيآ مآ فيهآ عيۈنڪ ! ۈليـہۧ آڪۈنْ بۈآقعڪ منفيْ ۈآنآ مۈجۈدَ !


على خيرَ آشۈفڪ ڪآنْ حنّآ منْ آلحييّن ، مصيرَ آلّليآليْ تجمعَ آلحيْ معَ حيّـہۧ تمُۈتْ آلقلُۈبْ آلخآليـہۧ بينْ زينَ ۈشينْ ۈتعيشْ آلقلُۈبْ آللّيْ على آلحبْ مبنيـہۧ ترى آلبعدَ بعدَ آلقلبْ مآهۈبْ بعدَ آلعينْ آليآ صآرَ مۈدّعڪ يۈعدڪ بآلجّيـہۧ يآ ترىَ تشتآقْ ليَ ۈآنتـہۧ بعيدَ ، ۈتبيْ ” قربيْ ” مثلَ مآ آتمنى لقآڪ ، يآ ترىَ حبّڪ مثلَ حبيْ يزيدَ ، يآ ترىَ تحتآجنيْ دآيمْ معآڪ ..! ۈدّيْ آسآلَ خآفقڪ هذآ آلسّۈآلْ ، ۈآعتبرَه يآ سيّديْ فضُۈل . . هلْ صحيحَ تحبنيْ آۈ هۈ خيآلْ ..! آسآلڪ بآللّـہۧ . . جآۈبنيْ ۈقُۈلَ ..


قلتْ ليَ يۈمهآ ” آنڪ مس‘ـآفرَ ” حسيتَ بقلبيْ همَ ۈضيقـہۧ قلتْ آسڪتَ ۈبصبريْ آڪآبرَ مآ ۈعيتْ آلـآ ۈآنآ بدمعيْ غريقـہۧ تجهلْ آلـآحسآسَ ببعدڪ ۈآلمشآعرَ ، حملتنيْ هم ْمآعدتْ آطيقـہۧ آرجعَ ۈآرحمْ قلبْ محبَ صآبرَ تشتعلْ بجۈفـہۧ آميـۃ حريقـہۧ


” سآفرَ ” عسى ربيـہۧ يحرسڪ ۈيآقآڪ . . هذآ آلبختْ ! عزآهَ ۈشْ فيَ يدَينيْ ! يآ شينَ بآڪرَ يآ حبيبيْ بليآڪ ، لـآ جآءْ ۈعدڪ آللّيْ بۈقتـہۧ تجينيْ هذآ ۈهۈ تۈڪ تطريْ بممشآڪ ۈشلۈنْ ليْ قفيتَ ” يآ نۈرَ عينيْ ” !


لـآ تسآفرَ . . لـآ تسآفرَ . . قلتهآ ۈبقلبْ صآبرَ ، قلتهآ ۈلـآنيْ مهددَ ۈآنتظرَ بعدڪ مشآڪلْ آنتظرَ خُۈفْ قلّبيْ .. ۈرعشـہۧ تسڪنْ بآلڪفُۈفَ آنتظرڪ ۈمآيْ عينيَ لمعهآ مثلْ آلسّيُۈفْ . . ۈآتحرّق ۈآتشۈقْ .. ۈآتحرى جيتڪ رغمْ آلظّرُۈفْ .. لـآ تسآفرَ . . لـآ تسآفرَ . .


مدّريْ بآڪرَ هآلمدينـہۧ ۈشْ تڪۈنْ ! آلنهآرَ .. ۈآلۈردَ آلـآصفرَ .. ۈآلغصۈنْ هذآ ۈجهڪ يآلمسآفرَ لمآ ڪآنتْ ليَ عيۈنْ ، ۈينهآ عيۈنيْ حبيبيْ ، سآفرتْ مثلڪ حبيبيْ . .!


ليييه لآسمعت / صـــووته / أبتسسم .. وأحـــن له أكثـــر ’’!! وليييه لاتذكرت / هبآلنآإ / أضححك من الخــآإطــر وأبيييييييييه ….


خلي عيـوونك عن أحسآسك تبــووح !! و أضحك مششتآإآإقه أسسمع ” ضحكتك ” يكفي اللــي رآآح من هم و نووح ,, { صــآإرت الدنيــآإ عذآآآآآآآب بغيبتك }~


آمنتڪ آللـہۧ يآ بعدَ ڪلْ غآليْ . . آمنتڪ آللّـہۧ ۈآحفظْ حبنآ زينْ ! بعدڪ ترىَ مآ عآدَ شيْ بقآليْ مآ عآدَ بآقيْ ليَ سۈى دمعـۃ آلعينْ مآ آنسآڪ لۈ يمشۈنَ حۈليْ عيآليْ ، ببقى آذڪرڪلۈ رآحتْ سنينَ ۈسنينْ


مــادريــت إن الـــفــراق أكــبر “خطيه” واللقا يقضي على كل الخطايا!! فــي حــضــورك عــيــني بــشـوفــك “ثــريــة” وفي غيابك مابقى فيني بقايا!! صــاحــبــي…وانت شـــفت طيـــبي لك “هديـه” وش شعورك دام كلــــي لك هــــدايـــا!!


ثلاث سهام لو غابن اجرحتني: ‏ “رسايلك‏” ‏ “صوتك‏” “طيبة قلبك” ‏


كم لي وأنا أقابلك في النوم وأصحى بك.. وإن هلت دموع عيني أنت مبكيها! كم جابني الشوق ملهوف على بابك.. وأنا أردع النفس في بعدك وأعزيها! إن جيت للجد ماأقوى لحظة غيابك.. هذي حقيقة شعوري مقدر أخفيها!


الحب في دنيا المحبين أســرار وحبك بقلبي فاضحنه عيوني هرجي كله صار مواويل وأشعار ماهو بكيفي صار حبك جنوني ياسكن بقلبي ولك ألف مقــدار تعال وخفف لوعت الشوق ياعيوني


أكلمك والعذر غالي وأسلم والا الصراحة جد ..مشتاق لك مووت امانتك لاضقت مني تكلم وانا اوعدك ..ماعاد اسمعك هالصوت


مشتاق انا لك يا اريش العين مشتاق وشوق عذبني وطول المسافه انا اشهد ان القلب في حبك انساق والبيض عقبك ماعليهم حسافه

زر الذهاب إلى الأعلى